Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh