Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và ...

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây!