Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kéo dài thời gian cách ly y tế vùng có dịch đối với thôn 1, 2, 3 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để ph...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kéo dài thời gian cách ly y tế vùng có dịch đối với thôn 1, 2, 3 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 07/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 42/QĐ-BCĐ về việc kéo dài thời gian cách ly y tế vùng có dịch đối với thôn 1, 2, 3 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại đây./.