Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị đối thoại trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị đối thoại trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021
Ngày 22/11/2021, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 426-TB/VPTU về việc thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị đối thoại trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Thông báo.

Xem chi tiết Thông báo số 426-TB/VPTU tại đây! TB 426.pdf