Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Chiều ngày 20/12/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

9876543.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Sau một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Qua báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận của đại biểu; hội nghị đã nhất trí cao với nội dung của báo cáo; đồng thời, làm rõ thêm một số vấn đề từ thực tế cơ sở và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2024.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu nhấn mạnh một số nội dung sau:

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, dịch bệnh tuy đã được kiểm soát, nhưng để lại nhiều hậu quả, đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban Nội chính Trung ương và các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Trong đó, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh năm 2023 đã đạt nhiều kết quả nổi bật như:

Một là: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương và Ban Nội chính Trung ương về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá bằng 14 văn bản (02 nghị quyết, 04 chương trình, 01 quy định, 07 kế hoạch...) cùng nhiều văn bản quan trọng khác và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp ban hành các văn bản về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm và chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, các ban xây dựng Đảng xây dựng chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp mình phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của tỉnh.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật; nhất là, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp; dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời; nhất là vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn không để kéo dài.

Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chỉ đạo diễn tập thành công khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đảm bảo an toàn, đúng luật. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chủ động nắm chắc tình hình, ứng phó kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ".

Ba là: Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp; cải cách hành chính; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kịp thời sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện góp phần phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", được dư luận, Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bốn là: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; đẩy mạnh cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Do đó, hoạt động của các cơ quan Tư pháp tiếp tục có nhiều đổi mới, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động bổ trợ tư pháp.

Năm là: Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân; đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định: Cấp ủy chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau tiếp công dân.

Sáu là: Hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ và tham mưu công tác nội chính, cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm; trình độ năng lực được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng nhận thấy công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023 còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:

Một là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hoá các văn bản của Trung ương về nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn chậm, chưa có chiều sâu. Việc tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực có nơi, có lúc chưa thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả chưa cao, nên còn có những vụ việc tham nhũng chưa kịp thời phát hiện.

Hai là: Tiến độ một số vụ án, vụ việc còn kéo dài; số lượng vụ án xét xử trực tuyến và xét xử qua hệ thống camera giám sát chưa nhiều; còn có vụ án do vi phạm thiếu sót của các cơ quan tố tụng dẫn đến cấp phúc thẩm phải sửa, hủy án sơ thẩm.

Ba là: Công tác phối hợp giám định tư pháp trong một số vụ án; nhất là vụ án kinh tế, tham nhũng chưa chặt chẽ, tiến độ còn chậm; việc kiểm tra, phát hiện vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực thương mại điện tử tại đơn vị còn hạn chế.

Thưa các đồng chí!

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đồng chí cơ bản nhất trí như trong báo cáo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đề ra, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như các kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực....

Hai là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính chủ động của các cơ quan khối nội chính trong việc thực hiện chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh vững chắc, hoàn thành cơ bản kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ của các địa phương; hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2024; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối chính trị. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trước, trong và sau Tết Dương lịch, tết Nguyên đán Giáp Thìn; đảm bảo cho người dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; công tác cán bộ...

Ba là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng hình sự những người có hành vi vi phạm pháp luật.

Các cơ quan tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình; nhất là, trong kiến nghị khởi tố và tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm phải bảo đảm theo đúng quy định và giữ vững ổn định tình hình; đẩy mạnh việc đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nhất là các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bốn là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý sớm các vi phạm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giữ vững ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy của Bộ Chính trị về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng, kéo dài; công tác khiếu kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; không để xảy ra “điểm nóng" và tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời xử lý các địa phương, đơn vị đùn đẩy, né tránh, để đơn thư kéo dài, vượt cấp; coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong xếp loại thi đua hàng năm.

Sáu là: Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin tư pháp.

Phát huy vai trò của HĐND và các vị đại biểu HĐND; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cơ quan truyền thông, báo chí và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững về pháp luật và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; có đủ phẩm chất, uy tín, có dũng khí bảo vệ cái đúng, thực sự công tâm, khách quan, trong sáng trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Bảy là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò của Nhân dân, của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tám là: Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về công tác nội chính tiếp tục chủ động tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp và các vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền bảo đảm ổn định tình hình, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị. Tham mưu tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; theo dõi, đôn đốc các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu việc sơ, tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực kịp thời.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm và tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chuẩn bị bước sang năm mới 2024; thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, các đồng chí dự Hội nghị lời chúc mừng năm mới; chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Năm mới nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!​​