Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng tại Hội nghị nghe Sở NN&PTNT báo cáo Đề án phát triển tổ dịch vụ mạ khay ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng tại Hội nghị nghe Sở NN&PTNT báo cáo Đề án phát triển tổ dịch vụ mạ khay máy cấy giai đoạn 2020-2023; Đề án phát triển đàn lợn nái áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phục vụ nhiệm vụ tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022 và danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh