Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022
6 tháng đầu năm 2022, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; được triển khai chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành. Một số cơ quan đã triển khai hoạt động quảng bá về tỉnh Hà Nam với hình thức thiết thực, phát huy hiệu quả tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh, các hoạt động và lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn năm chẵn trong năm; đặc biệt tuyên truyền đậm nét Sea Games 31 và việc đăng cai tổ chức môn Futsal trong chương trình Sea Games 31 tại Hà Nam nhằm giới thiệu, quảng bá về mảnh đất và con người Hà Nam với bạn bè quốc tế.

Về hội nhập quốc tế: Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; các yêu cầu hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức, phương hướng, nhiệm vụ trọng yếu của hội nhập quốc tế trong từng ngành, từng lĩnh vực; quảng bá hình ảnh, thông tin về Hà Nam; trình tự, thủ tục tổ chức triển khai đầu tư phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập; thông tin, tuyên truyền về ASEAN cũng như giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới; sự tham gia của Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA)… nhằm giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tận dụng tốt những cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vận dụng những kết quả của hội nhập quốc tế vào tìm kiếm, tiếp cận và mở cửa thị trường.

Về chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ: Tuyên truyền lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập, chủ quyền, về vấn đề biển Đông. Đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là vấn đề biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình trong nước, trong tỉnh; đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế. Nội dung tuyên truyền về biển, đảo được các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh: Báo Hà Nam (báo in và và báo điện tử) duy trì đều đặn các chuyên mục “Bảo vệ chủ quyền biển đảo", “Biển và hải đảo Việt Nam"; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tiếp tục phát sóng chuyên mục “Tổ quốc và người chiến sỹ hải quân" tăng cường nhiều bài viết, phóng sự thông tin về hoạt động của bộ đội hải quân Việt Nam và tình hình biển đảo, qua đó khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy tính tích cực, chủ động của các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về tình hình nhân quyền trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền những kết quả công tác nhân quyền đạt được nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới. Chú trọng tuyên truyền cho thanh niên, sinh viên, học sinh, đồng bào theo đạo nhận diện những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà sách nhiễu Nhân dân. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý các vụ án để đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhất là lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Công tác thông tin đối ngoại được triển khai qua hoạt động xúc tiến đầu tư: 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chuyển đổi hình thức quảng bá thu hút đầu tư từ trực tiếp sang trực tuyến; chú trọng thu hút làn sóng đầu tư từ các thị trường đầu tư truyền thống và tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin về các định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư, thông tin chuyên ngành, cung ứng lao động, hạ tầng giao thông… hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư. Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư thông qua website xúc tiến đầu tư của tỉnh (http//: Invest.hanam.gov.vn). 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã thu hút được 08 dự án FDI, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021; tổng vốn đăng ký các dự án FDI đạt 54,7 triệu USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 348 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 4.816,2 triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư Hàn Quốc đang có số dự án đầu tư và tổng vốn đầu tư vào tỉnh lớn nhất, với tổng số dự án 148 dự án, chiếm tỷ lệ 42,5% tổng số dự án FDI, số vốn đăng ký 1.682,7 triệu USD. Hiện tỉnh có 06 dự án đang triển khai thực hiện sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ do Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ quan chủ quản. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp tỉnh được tiến hành theo đúng quy định, xin ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đảm bảo công tác dịch thuật, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo cơ quan tham mưu thẩm định, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện đúng quy định về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế.

Công tác thông tin đối ngoại qua các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai thực hiện tốt. Các cơ quan báo chí Trung ương: Báo Nhân dân, Truyền hình Thông tấn, Báo Đại đoàn kết, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo Quân đội nhân dân, Báo Đầu tư, Báo Xây dựng, Báo Đảng cộng sản Việt Nam, Báo Vietnamnet, Báo Công an nhân dân, Tạp chí Kinh tế môi trường… có nhiều tin, bài phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Sông Châu, hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường bài viết, hình ảnh, phóng sự về công tác thông tin đối ngoại. Báo Hà Nam (báo in và và báo điện tử) duy trì các chuyên mục như: Đất nước qua báo chí, Văn hóa, Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Du lịch, Quê hương núi Đọi sông Châu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, đất và người Hà Nam. Đặc biệt Chuyên mục “Thời sự trong nước và quốc tế" đã kịp thời đăng tải những vấn đề quốc tế nổi bật, dư luận quan tâm đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì tốt các Chuyên mục “Đầu tư và hội nhập", “Góc nhìn văn hóa", xây dựng mới chuyên mục “Xúc tiến thương mại" để thông tin những chủ trương, chính sách của tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, kết quả thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, giới thiệu danh nhân, di tích, danh thắng, nét văn hóa đặc sắc, quảng bá các sản phẩm tiềm năng, lợi thế của Hà Nam; xây dựng 03 phóng sự song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) nhân dịp Sea Games 31 phát sóng trên kênh truyền hình và đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp để giới thiệu, tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế, du lịch, danh lam thắng cảnh của Hà Nam (Hà Nam - Lợi thế và tiềm năng, Du lịch Hà Nam, Danh thắng Hà Nam). Đặc biệt chuyên mục “Đất và người Hà Nam" trên trang thông tin điện tử tổng hợp phiên bản tiếng Anh để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Báo, đài tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người, những thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan thường xuyên thông tin về hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hà Nam và các nước.

Tăng cường thông tin đối ngoại qua hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch; biên soạn và phát hành các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu, quảng bá về tỉnh Hà Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày: triển lãm hơn 200 ảnh chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội", “Thực hành Tín ngưỡng Thờ mẫu Tam phủ của người Việt ở đền Lảnh Giang", Tái hiện không gian văn hóa chợ quê ngày tết xưa; trưng bày gần 600 tài liệu chuyên đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Hà Nam và những giá trị văn hóa lịch sử đến các tầng lớp Nhân dân. Khảo sát, tiến hành lập Hồ sơ trình UNESCO xây dựng Quần thể Tam Chúc là di sản đa dạng sinh học và văn hóa thế giới. Tuyên truyền Sea Games 31 và việc đăng cai tổ chức thành công môn Futsal trong chương trình Sea Games 31 tại Hà Nam. Tổ chức trưng bày các sản phẩm lưu niệm là các hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương tại các khách sạn có vận động viên và quan chức tham gia Sea Games 31 lưu trú nhằm tăng cường quảng bá cho sản phẩm du lịch Hà Nam. Tham gia hội chợ Thương mại, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2022. Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp cung cấp ấn phẩm phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Thanh Hóa. Liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch với Trung tâm xúc tiến du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và phụ cận. 6 tháng đầu năm 2022 lượng khách du lịch đến Hà Nam ước đạt 1.582.300 lượt khách (trong đó khách nội địa đạt 1.520.300 lượt, khách quốc tế 62.000 lượt), doanh thu du lịch ước đạt 1.073 tỷ đồng (đạt 60,28% so với kế hoạch). Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, điều chỉnh cập nhật các ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư bằng các ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn (Guibook, profile, danh mục lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư, đĩa DVD…). Sở Công Thương vận hành và khai thác Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn có tồn tại: Công tác thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, địa phương còn hạn chế; chưa có nhiều buổi nói chuyện chuyên đề riêng về thông tin đối ngoại. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội… liên quan đến hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh có hạn chế so với những năm trước.

6 tháng cuối năm 2022, công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Kịp thời có những tin, bài đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đôn đốc các cơ quan thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí, chủ động phản bác các thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến tỉnh Hà Nam. Tiếp tục phối hợp giới thiệu, thông tin, tuyên truyền về tỉnh Hà Nam và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản phẩm bằng hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh. Tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, tạo nguồn lực chủ động cho hoạt động hợp tác quốc tế. Tiếp tục cải thiện môi trường, quảng bá mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng Internet về tiềm năng, truyền thống văn hoá của mảnh đất và con người Hà Nam, qua đó thu hút các đối tác nước ngoài đến thăm và xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội…Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của ngành, địa phương, cơ quan báo chí./.