Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả dự án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Kết quả dự án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh luôn là vấn đề đang được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, vấn đề sức khỏe ngày càng được mọi người chú trọng, quan tâm người dân khi đến bệnh viện luôn mong muốn và đòi hỏi nhận được các dịch vụ y tế tốt nhất. Với mong muốn xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thành Bệnh viện Đa khoa hạng I hoàn chỉnh theo chiến lược phát triển ngành y tế Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, bệnh viện cần phải có những bước đột phá nhằm quản lý nâng cao nhanh chóng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam trong thời gian tới. Việc cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế áp dụng đến năm 2020 là một vấn đề ưu tiên và cần thiết. Năm 2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam được sự quan tâm của UBND tỉnh Hà Nam đồng ý phê duyệt triển khai thực hiện dự án Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.