Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai một số dịch vụ công của BHXH Việt Nam theo Đề án 06 của Chính phủ

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Kết quả triển khai một số dịch vụ công của BHXH Việt Nam theo Đề án 06 của Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06), BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và của Ngành. Hiện các dịch vụ công này đều đạt kết quả tích cực, mang lại nhiều tiện ích, thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ (Ảnh minh họa)

1. Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình:

Đây là dịch vụ công được rất nhiều người dân quan tâm, sau khi đưa vào triển khai thực tế đã nhận được sự đánh giá cao và triển khai tích cực của BHXH các tỉnh, thành phố thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai, BHXH Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành các văn bản liên quan. Được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã hoàn thành tích hợp dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia từ tháng 7/2022.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý thành công 298 giao dịch Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng và trên Cổng DVC Quốc gia đã có gần 24.000 giao dịch thành công với dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình không có giảm trừ mức đóng, người tham gia chỉ cần nhập mã thẻ BHYT để thực hiện gia hạn.

Một số dịch vụ công của BHXH Việt Nam trên Cổng DVC quốc gia (Ảnh minh họa)

2. Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí:

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ, kết nối với Phần mềm DVC liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm DVC liên thông.

Sáng ngày 20/11/2022, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (Trung tâm CNTT, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ) đã tham gia hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng chức năng trên các phần mềm cho cán bộ BHXH TP.Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam tại Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai điểm DVC liên thông.

Tính đến hết ngày 30/11/2022, tại 2 địa phương triển khai điểm đã tiếp nhận 739 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 21 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông.

Người dân trải nghiệm thí điểm DVC Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại Hà Nội

3. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Ngày 12/4/2022, BHXH Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH và Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công DVC “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC Quốc gia.

Tính đến hết ngày 30/11/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho hơn 33.000 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động./.

PV

Theo baohiemxahoi.gov.vn

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/chuyen-doi-so.aspx?ItemID=19793&CateID=176