Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III năm 2022 tại tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III năm 2022 tại tỉnh Hà Nam
Ngày 10/11/2022, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 1118/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II và quý III năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết Thông báo số 1118/TB-CTHNA tại đây! 1118-TB-CTHNA.pdf

 

​