Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” Quý IV năm 2022 tại tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” Quý IV năm 2022 tại tỉnh Hà Nam
Ngày 13/01/2023, Cục Thuế tỉnh ban hành Thông báo số 49/TB-CTHNA về kết quả trúng thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” Quý IV năm 2022 tại tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây 49-TB-CTHNA.pdf