Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Kết quả tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 15/4/2020 về tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 307/SGDĐT-GDTX ngày 13/4/2020 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 15/4/2020 đạt chất lượng, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020. Sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện bố trí thời lượng phù hợp tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài truyền thanh cấp huyện. Đồng thời, sở tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; tuyên truyền trực quan về Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, sở xây dựng Chuyên mục “Ngày Sách Việt Nam" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam: Cập nhật Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 15/4/2020 về tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đăng tải nhiều tin, bài, hình ảnh về Ngày Sách Việt Nam: Ngày sách Việt Nam - Xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam; “Đòn bẩy" hội sách online; Ngày hội đọc sách ở Việt Nam nhìn từ thực tiễn cuộc sống; Ngày sách Việt Nam - Xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam; Lần đầu tiên tổ chức Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam năm 2020… Treo băng zôn, phướn tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2020; hướng dẫn nghiệp vụ cho các trường THCS trên địa bàn tỉnh xây dựng thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc và luân chuyển sách, xếp mô hình gắn với chủ đề Ngày sách Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4/2020. Trong đợt này đã luân chuyển được 8.000 cuốn về các trường. Phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Nam xếp mô hình và trưng bày sách tuyên truyền trong thanh, thiếu nhi. Tổ chức treo gần 300 băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 tại các thư viện huyện, thị xã, thành phố và các trường học trên địa bàn tỉnh. Viết các bài tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 kết hợp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II/2020 và giới thiệu các cuốn sách, bộ sách như: “Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật (1945 - 1975); “Từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975"; “Hỏi gì cũng biết"; “Mẹ kể con nghe - Truyện kể mùa xuân, truyện kể mùa hạ, truyện kể mùa thu, truyện kể mùa đông… Đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Thư viện tỉnh nhằm phát huy phong trào đọc sách, hiệu quả của việc đọc sách.

Sở  Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam trên đài truyền thanh cấp xã; qua các hệ thống phần mềm trên mạng Internet như Zoom, Messeenger, Website… của đơn vị; phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, học sinh và học viên tại thư viện nhà trường, trên mạng Internet; tổ chức giới thiệu sách mới, sách hay của thư viện trên Website của đơn vị; giới thiệu các website đăng sách điện tử; hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc sách, chọn sách phù hợp phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời khuyến khích cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc như: “Cuốn sách đầu tiên", “Điểm sách hay", cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ngoài ra, các đơn vị khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà, đồng thời hướng dẫn con biết sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập Internet và tìm những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi. Việc đọc sách và tham gia các câu lạc bộ sách giúp học sinh có thêm những hiểu biết, nhận định để giải quyết vấn đề đặt ra trong những đề thi “mở" có chủ đề về những hoạt động xã hội và những vấn đề đạo đức, lối sống. Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tích cực tham gia câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube…) coi đó là nguồn học liệu quý mà cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cần nghiên cứu sử dụng để bổ sung kiến thức về tự nhiên và xã hội. Từ đó các thầy, cô có thêm cho các dạng đề thi “mở" từ cuộc sống. Nhiều nhà trường tiếp tục phát động, tổ chức các hoạt động quyên góp, tặng sách vở trong nhà trường; khuyến khích học sinh giữ gìn sách giáo khoa sạch đẹp để quyên góp ủng hộ học sinh các lớp sau trong nhà trường và học sinh ở các trường vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn có đầy đủ sách vở khi đến trường, không phải bỏ học vì thiếu sách vở. Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2020, các nhà trường còn tích cực đầu tư cho thư viện nhằm nâng cao chất lượng thư viện trường học, từng bước hình thành văn hóa đọc trở thành một nét đẹp trong nhà trường.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã giao cho các ngành triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam năm 2020. Kết quả: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2020 với các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 theo hình thức cổ động trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng (viết bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử huyện, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã; treo băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, các tuyến đường trục chính của xã, thị trấn). Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam theo từng chủ đề tại các trường học, phát động phong trào đọc sách tại nhà, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ yêu sách trên mạng xã hội như zalo, facebook… nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh… 100% các trường học tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày sách Việt Nam kết hợp với việc vận động giáo viên, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện phòng, chống bệnh Covid-19 thông qua hệ thống loa phát thanh của các phường, xã, hệ thống SMS, website, zalo của đơn vị. Trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều trường đã phát động phong trào tự học, tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu… cho giáo viên và học sinh, tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách online. 100% các trường THCS tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Các trường khuyến khích cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động, học sinh, học viên tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc như: Tổ chức đọc sách và chia sẻ trên Zalo; khuyến khích người đọc và giáo viên đọc sách trên mạng Internet; phát động phong trào thu gom sách qua tin nhắn để góp sách cho thư viện; sắp xếp sách trưng bày, giới thiệu sách tại văn phòng nhà trường. Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; hệ thống truyền thanh cấp xã đã tích cực tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam.

Báo Hà Nam đã đăng tải các tin, bài về Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ 7 năm 2020 trên 02 tờ báo: Báo in, Báo điện tử. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam đã thực hiện tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam trên 02 tờ báo: Phát thanh (báo nói), Truyền hình (báo hình) và Trang thông tin điện tử tổng hợp. Nội dung tập trung tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày sách Việt Nam. Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam lồng ghép với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ; giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc sách, chọn sách phù hợp tại các thư viện trong tỉnh; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường. Giới thiệu về Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 bắt đầu từ ngày 19/4 - 20/5/2020, tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 diễn ra trên địa bàn tỉnh đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Kết quả tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 đã giúp cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, lưu trữ, quảng bá sách; các độc giả đã chủ động tìm hiểu sách tại các thư viện, tham gia quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện; nhiều đơn vị tổ chức trưng bày, giới thiệu sách tại thư viện, đưa sách hay, sách quý đến gần hơn với học sinh và người đọc.

Tuy nhiên, tại Hà Nam, việc tuyên truyền độc giả chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử còn hạn chế.

Tỉnh Hà Nam đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu một số mô hình tổ chức Ngày Sách Việt Nam hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ thông tin để nhân rộng trên toàn quốc./.​