Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kết quả tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Năm 2022, công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về ASEAN; quảng bá về con người, văn hóa, tiềm năng đầu tư, những thành tựu đổi mới và hội nhập của Hà Nam đến với cộng đồng ASEAN.

Trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ASEAN, các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong năm, các hội nghị quan trọng thường kỳ của ASEAN; mục tiêu hành động của cộng đồng ASEAN đến năm 2025; giới thiệu lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; những tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam hoặc tỉnh Hà Nam có thể khai thác; những đóng góp, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; các hoạt động tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ chức, môn Futsal được tổ chức thi đấu tại Hà Nam; các hoạt động của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do; tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN. Báo Hà Nam (báo in và và báo điện tử) tuyên truyền về ASEAN tại các chuyên mục: Chính trị, Xây dựng Đảng - Chính quyền, Xã hội, Văn hóa, Quốc tế. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam (phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp) thông tin kịp thời đối với các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong năm; tiếp sóng, đưa tin lại từ đài Trung ương tuyên truyền về ASEAN; phát sóng các phim tài liệu về đất nước, con người các quốc gia trong Cộng đồng ASEAN. Quảng bá, giới thiệu về con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch, những tiềm năng, thế mạnh hợp tác... của đất nước và của tỉnh Hà Nam đến các nước thành viên ASEAN; xây dựng 03 phóng sự song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) nhân dịp Sea Games 31 phát sóng trên kênh truyền hình và đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp để giới thiệu, tuyên truyền về tiềm năng, lợi thế, du lịch, danh lam thắng cảnh của Hà Nam (Hà Nam - Lợi thế và tiềm năng, Du lịch Hà Nam, Danh thắng Hà Nam). Trang thông tin điện tử tổng hợp xây dựng mới mục “Cộng đồng ASEAN".

Trong công tác tuyên truyền lồng ghép nội dung về ASEAN với các hoạt động khác, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động lồng ghép tuyên truyền, quảng bá về ASEAN bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung tuyên truyền, quảng bá ASEAN vào các môn học như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, đạo đức, khoa học xã hội và các hoạt động trải nghiệm; tổ chức hội nghị, tọa đàm cung cấp thông tin về các nội dung trọng tâm, kết quả hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực để nâng cao nhận thức về ASEAN cho cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trong thời gian tỉnh Hà Nam đăng cai tổ chức thi đấu môn bóng đá trong nhà (Futsal) nằm trong Chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Biên soạn tập san, tư liệu quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam đến với cộng đồng ASEAN. Sở Công Thương cập nhật thông tin về Cộng đồng kinh tế ASEAN, các cam kết về thương mại trong nội bộ ASEAN, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang tham gia nhằm giúp các doanh nghiệp trong tỉnh khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do này mang lại.

Năm 2023, công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN tiếp tục được đẩy mạnh để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu về Cộng đồng ASEAN, những lợi ích thiết thực của ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với sự hợp tác ASEAN. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về ASEAN; chú trọng tuyên truyền về các câu chuyện thực tiễn, hình mẫu điển hình xuất hiện từ lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho người dân, nhất là doanh nghiệp và lao động trẻ. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền về ASEAN. Tuyên truyền về ASEAN trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam./.

Khánh Ngọc

 

​