Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam vừa ban hành Thông báo số 3 năm 2021 về kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết tại đây!