Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với m...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số  1799/QĐ-UBND về việc kết thúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một phần địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
Xem chi tiết Quyết định tại đây! QĐ 1799.pdf