Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Ngày 26/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 65/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Theo Quyết định, kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn 4 (xóm 12 cũ), xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng kể từ 14h00 ngày 26/7/2021.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!