Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

Ngày 03/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 68/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân.

Theo Quyết định, kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân kể từ 8h00 ngày 03/8/2021.

Xem chi tiết tại đây./.