Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc cách ly y tế đối với thôn, khu vực dân cư và thực hiện giãn cách xã hội đối với thôn, khu vực dân cư thuộc 0...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết thúc cách ly y tế đối với thôn, khu vực dân cư và thực hiện giãn cách xã hội đối với thôn, khu vực dân cư thuộc 03 xã trên địa bàn huyện Lý Nhân phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 38/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế đối với thôn, khu vực dân cư và thực hiện giãn cách xã hội đối với thôn, khu vực dân cư thuộc 03 xã trên địa bàn huyện Lý Nhân phòng, chống dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại đây./.