Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội đối với một khu vực dân cư thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết thúc cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội đối với một khu vực dân cư thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày 07/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 52/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội đối với một khu vực dân cư thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Theo Quyết định, kết thúc cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân (phía Bắc giáp xã Nguyên Lý; phía Nam giáp đường 38B cũ; phía Tây giáp đường ĐH5; phía Đông giáp đường 449) từ 8h00 ngày 08/7/2021. Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu vực dân cư trên trong thời gian 14 ngày, từ 8h00 ngày 08/7/2021.

Xem chi tiết tại đây./.