Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc cách ly y tế vùng có dịch đối với khu vực dân cư thuộc xã Liên Sơn và thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết thúc cách ly y tế vùng có dịch đối với khu vực dân cư thuộc xã Liên Sơn và thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Ngày 28/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 39/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế vùng có dịch đối với khu vực dân cư thuộc xã Liên Sơn và thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

Xem chi tiết tại đây./.