Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc cách ly y tế vùng có dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn 1, thôn 2 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết thúc cách ly y tế vùng có dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn 1, thôn 2 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 43/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế vùng có dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn 1, thôn 2 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Quyết định, kết thúc cách ly y tế vùng có dịch đối với thôn 1, thôn 2 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân từ 8h00 ngày 15/6/2021. Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 2 thôn trên trong thời gian 14 ngày, từ 8h00 ngày 15/6/2021.

Kết thúc các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với các khu vực còn lại của xã Công Lý, huyện Lý Nhân từ 8h00 ngày 15/6/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao UBND huyện Lý Nhân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, UBND xã Công Lý dỡ bỏ cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương, của Tỉnh. Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND huyện Lý Nhân hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện Lý Nhân bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định./.