Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc thôn 6, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phò...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc thôn 6, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19