Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 09/7/2020, Đảng bộ huyện Bình Lục long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tin tưởng chọn thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Dự Đại hội, đại biểu trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương…

Đại biểu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh nghỉ hưu, các chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp; lãnh đạo chủ chốt huyện Bình Lục qua các thời kỳ và 215 đại biểu đại diện cho trên 6.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện...

IMG_6709.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục đã đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả toàn diện. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền được tập trung chỉ đạo, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thiết thực, hiệu quả. Kinh tế phát triển toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 470 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; năm 2020 ước đạt 115,8 tỷ đồng, tăng bình quân 11,9%/năm. Đến 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,75%. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; giáo dục đào tạo ổn định và có bước phát triển; công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thực hiện hiệu quả. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

IMG_6715.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Bình Lục tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển. Xây dựng huyện Bình Lục phát triển theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Phấn đấu huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030.

IMG_6725.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó đề ra các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG_6722.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị: Đảng bộ huyện Bình Lục tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 03 nghị quyết của trung ương về đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Bình Lục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng chọn thực hiện chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Đề nghị mỗi đại biểu phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình, lựa chọn và bầu Bí thư cấp ủy thực sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể, là trung tâm đoàn kết của đảng bộ. Đồng thời, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG_6729.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã thống nhất danh sách 38 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII giới thiệu để bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII; bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.

IMG_6773.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Ngày 10/7/2020, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện để bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, thông qua nghị quyết, chương trình hành động và bế mạc Đại hội.

IMG_6762.jpg
Đại biểu thăm quan gian hàng triển lãm tại Đại hội