Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 07/7/2020, Đảng bộ huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội, đại biểu trung ương có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các vụ, viện thuộc các bộ, ngành trung ương...

IMG_6594.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Đại biểu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh nghỉ hưu; lãnh đạo chủ chốt huyện Thanh Liêm qua các thời kỳ và 214 đại biểu đại diện cho 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện...

IMG_6611.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành sớm hơn từ 01 đến 02 năm so với nghị quyết Đại hội. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Công tác dân vận của Đảng được quan tâm chỉ đạo, triển khai. Công tác dân vận của chính quyền theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng... Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện duy trì mức tăng trưởng khá. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hết năm 2018 huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với nghị quyết Đại hội. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng 84% so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm khá; an sinh xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Trong nhiệm kỳ đã thành lập thị trấn Tân Thanh trên cơ sở sáp nhập hai xã Thanh Bình và Thanh Lưu; sáp nhập 167 chi bộ thôn, xóm xuống còn 101 chi bộ; kết nạp 716 đảng viên mới và phát triển thêm 01 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Số tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt 85%.

IMG_6632.jpg
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Đại hội

IMG_6634.jpg

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Liêm xác định tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá là: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phối hợp xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung nguồn lực ưu tiên xây dựng hoàn thiện Trung tâm hành chính huyện và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Huyện cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025 đạt 726 tỷ đồng; có từ 05 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên, trong đó có 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 600 đảng viên mới trở lên; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phát huy dân chủ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…

IMG_6627.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó, đề ra các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG_6620.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Thanh Liêm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết định như: Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện “suy thoái", “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 03 nghị quyết của trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát hiện xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện; nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc; hoàn chỉnh, ban hành Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa, các đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội…

IMG_6643.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thống nhất danh sách 41 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX giới thiệu để bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự chức danh Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG_6646.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Ngày 08/7/2020, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện để bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, thông qua nghị quyết, chương trình hành động và bế mạc Đại hội./.