Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 27/7/2020, Đảng bộ thành phố Phủ Lý long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội, đại biểu trung ương có các đồng chí: Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương.  

Đại biểu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh nghỉ hưu; lãnh đạo chủ chốt thành phố Phủ Lý qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 240 đại biểu đại diện cho hơn 9.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/28 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, thành phố đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ thành phố được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kinh tế của thành phố tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 69 triệu đồng/người/năm, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Công tác xây dựng và phát triển đô thị được đặc biệt quan tâm. Thành phố đã khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; bước đầu hình thành các khu trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp, hiện đại, phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hoạt động dịch vụ trong nông nghiệp phát triển đa dạng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sức lan tỏa và trở thành phong trào rộng khắp. Đến nay, 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Diện mạo khu vực nông thôn thay đổi rõ rệt theo hướng hiện đại, văn minh. Quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định và giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố xác định: Phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ thành phố tới cơ sở. Tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị đi đôi với giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý là đô thị lõi của tỉnh Hà Nam, là trung tâm của khu vực về thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục; đô thị thông minh vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 114,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 85%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10,37%/năm. Đến năm 2025 có 04 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng thành phố Phủ Lý là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam trước năm 2030. Hàng năm tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp trên 500 đảng viên mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, phát triển", Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII; thảo luận, đóng góp ý kiến; đề xuất giải pháp thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 03 khâu đột phá được Đảng bộ thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết định: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế riêng có của thành phố; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Tập trung thu hút đầu tư, phát triển đa dạng các loại hình thương mại dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chăn nuôi phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương... Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cũng yêu cầu: Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết trong toàn đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân; phân công công tác đối với các đồng chí cấp ủy viên; xây dựng quy chế làm việc; ban hành  chương trình hành động và chương trình công tác toàn khóa để cụ thể hóa và triển khai thực hiện đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ thành phố Phủ Lý diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân thành phố. Tại Đại hội đã tiến hành bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phủ Lý khóa XXIII; lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 28/7/2020, Đại hội tiếp tục làm việc để hoàn thành các nội dung và bế mạc Đại hội./. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_7417.jpg

Đại biểu dự Đại hội

IMG_7429.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội

IMG_7438.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại Đại hội

IMG_7444.jpg

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

IMG_7471.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

IMG_7448.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội​