Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Khai mạc Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 25/6/2020, Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội, đại biểu trung ương có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương.  

Đại biểu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy Duy Tiên; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh nghỉ hưu; lãnh đạo chủ chốt huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) qua các thời kỳ; lãnh đạo các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 233 đại biểu đại diện cho 7.069 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy Duy Tiên khẳng định: Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá, kiểm điểm kết quả lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Với ý nghĩa đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân thị xã, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự chất lượng, sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với sự phát triển của địa phương giai đoạn 2020 - 2025, góp phần vào thành công của Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,98%/năm, GRDP bình quân đạt 75 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng chiếm 72,8%; dịch vụ thương mại chiếm 25,22%, nông nghiệp còn 1,98%; các thiết chế văn hóa ngày càng đi sâu vào cuộc sống, tinh thần của người dân ngày càng lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, thị xã đã phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trên địa bàn thị xã hiện có 04 khu công nghiệp, 02 cụm công nghiệp; thu hút 274 doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư, giải quyết việc làm cho gần 70 nghìn lao động. Trong nhiệm kỳ, thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để doanh nghiệp yên tâm, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là thực hiện nghiêm 10 cam kết của UBND tỉnh với các nhà đầu tư. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các làng nghề, doanh nghiệp làng nghề, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ có điều kiện phát triển. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 36,5%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 65.980 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng thương mại tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, tiện ích. Tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm đạt 17,5%/năm. Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã đã quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò sữa, phát triển vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ đô thị đến năm 2020 đạt 62,4%; diện mạo đô thị Duy Tiên ngày một đổi mới, khang trang, hiện đại. Cùng với đó, thị xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội...

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy vào điều kiện thực tiễn của thị xã. Chỉ đạo cấp ủy cấp dưới tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, tăng cường nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo trong Đảng; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện hiệu quả việc thành lập, sáp nhập tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên…Trong 05 năm đã tiếp nhận, kết nạp mới được 234 đảng viên, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 88%.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục duy trì, giữ vững phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị - không gian công cộng. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển...

Các tham luận tại Đại hội đã phản ánh đầy đủ những đóng góp của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và làm rõ hơn bức tranh kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của thị xã Duy Tiên; bổ sung những đề xuất, giải pháp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Duy Tiên đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thị xã Duy Tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh, vừa là vinh dự song trách nhiệm rất lớn. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thị ủy Duy Tiên đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản của trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận bổ sung vào Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12); chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đẩy mạnh thực hiện 03 nghị quyết của trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của thị xã; cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

 Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản của trung ương và của tỉnh về công tác nhân sự; các đại biểu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn. Các đồng chí cấp ủy phải là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, mẫu mực về đạo đức, lối sống, thực sự là trung tâm đoàn kết, có năng lực, sức chiến đấu cao để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thống nhất danh sách 41 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII giới thiệu để bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thị ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong khuôn khổ của Đại hội, đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, nổi bật của thị xã.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_5532.jpg

Đại biểu dự Đại hội

IMG_5566.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội

IMG_5647.jpg

Đại biểu trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

IMG_5662.jpg

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

IMG_5824.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

IMG_5680.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội

IMG_5756.jpg

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội​