Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Ngày16/10/2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023.
Dự khai mạc diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Quân ủy Trung ương - Tư lệnh Quân khu 3; Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 3; lãnh đạo UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

 DSC09302.gif
DSC09312.gif

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023

Về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phó trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức diễn tập tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên BCĐ, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh năm 2023; lãnh đão các sở, ban, ngành, Mặt tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

DSC09383.gif 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023

Phát biểu khai mạc diễn tập, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của tỉnh Hà Nam. Sau hơn 4 tháng tích cực triển khai làm công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập, diễn tập thử và chỉ đạo 43 xã, phường hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ, 4 sở, ngành diễn tập trước, được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 3, đến nay đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập trong quá trình diễn tập cần tập trung nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng và an ninh của Đảng trong tình hình mới vào điều kiện thực tế của ngành và địa phương để giải quyết các tình huống theo yêu cầu diễn tập của BCĐ, đạo diễn Quân khu 3, bảo đảm tính nguyên tắc, lý luận và thực tiễn cao.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, thực hiện ở nhiều địa bàn; nội dung diễn tập có những vẫn đề mới; đặc biệt các nội dung thực binh, thực hành có bắn đạn thật, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao, tiến hành theo đúng phương án, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ các văn kiện, tài liệu trong quá trình diễn tập. Sau diễn tập khẩn trương bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động KVPT.

Gắn diễn tập với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh; công tác dân vận; chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, mở rộng củng cố thao trường, trường bắn, công trình quân sự trong KVPT cấp tỉnh, cấp huyện.

DSC09431.gif 

Toàn cảnh hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 diễn ra trong 2,5 ngày với đề mục “Chuyển lự lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ" được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

IMG_1795.gif 
​Các đại biểu dự diễn tập thực binh của Công an tỉnh

Nằm trong chương trình diễn tập, Công an tỉnh đã tiến hành thực binh: Chống khủng bố tấn công mạng, giải quyết tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, đánh khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Diễn tập thực binh của Công an tỉnh gồm 3 phần: Diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng; diễn tập thực binh, giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, dẹp trừ bạo loạn; thực binh đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn; xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. 

IMG_1786.gif

IMG_1818.gif

Một số hình ảnh trong buổi diễn tập thực binh

Thông qua diễn tập nhằm thực hiện tốt việc vận hành đồng bộ cơ chế, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò làm tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến KVPT; đồng thời kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý của người tập bằng những nội dung, tình huống không được chuẩn bị trước./.

Phạm Nga