Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 13/7/2021, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp.
DSC01146.jpg
Chủ tọa điều hành kỳ họp
Dự kỳ họp có các ông, bà: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh;  Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; thủ trưởng cơ quan được phân công soạn thảo nghị quyết; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố...
IMG_5659.jpg
Đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để thể chế hoá các nghị quyết của trung ương và của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh khóa XIX sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị về một số nội dung rất quan trọng do UBND tỉnh trình, gồm 18 tờ trình về việc ban hành nghị quyết trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và các cơ chế chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của kỳ họp, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao.

1123.jpg
Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua 18 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách tru​ng ương; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng, cấp bách; việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh; các cơ chế chính sách về lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, phòng cháy chữa cháy, an sinh xã hội và bổ sung điều chỉnh biên chế công chức...

DSC01197.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

IMG_5662.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá cao sự nghiêm túc, dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành, huyện ủy, thành ủy, thị ủy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, chất lượng, hiệu quả; nhất là cơ chế chính sách đối với các nhóm đối tượng trong các nghị quyết đã được thông qua.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri. Ngay sau kỳ họp phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ ba - kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh.

UBND tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 thành công, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; vừa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng- an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách...; chỉ đạo các sở, ngành đề cao trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh phối hợp vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kịp thời để Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND - UBND - Đoàn Đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND để  nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.