Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Phủ Lý khóa XVIII

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Phủ Lý khóa XVIII
Sáng ngày 16/12/2019, tại hội trường UBND thành phố Phủ Lý đã khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về dự có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành; ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các phòng, ban của thành phố; bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND, chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các phường, xã; đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII..

IMG_2521.jpg

Các đại biểu dự kỳ họp

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND thành phố cho thấy: Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản giữ vững ổn định và phát triển. 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 1.764 tỷ đồng (bằng 167,2% so với kế hoạch tỉnh giao và bằng 160,6% so với nghị quyết HĐND thành phố đề ra). Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao. Công tác giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị tiếp tục có những đột phá. Sản xuất nông nghiệp ổn định, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo sát sao; các vi phạm được phát hiện kịp thời, xử lý đúng quy định. Trật tự công cộng, an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, cải cách hành chính… đều đạt được những kết quả quan trọng. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của người đứng đầu dần đi vào nền nếp, tình hình khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết, không phát sinh điểm nóng nổi cộm…

IMG_2524.jpg
Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Phủ Lý xem xét: Báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Báo cáo của Thường trực HĐND về kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020. Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc thông báo về hoạt động của mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 11. UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tờ trình về dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, quân sự - quốc phòng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố; kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư  khiếu nại tố cáo của công dân năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Tại kỳ họp này, UBND thành phố trình tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; nghe báo cáo của các ban: Pháp chế, Kinh tế xã hội; tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh Ủy viên UBND thành phố. Đặc biệt, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị, những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân. Đồng thời, thông qua tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2019 và các nghị quyết quan trọng của kỳ họp.

baha.jpg
Bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố. Về nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung kỳ họp cần tập trung thảo luận, làm rõ: Tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện Đề án Đổi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo; phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và kế hoạch năm 2016 - 2020. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự đô thị; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng các yêu cầu phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường giám sát tại kỳ họp những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị; tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, trong đó dành thời gian thỏa đáng cho việc chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri cũng như việc thảo luận các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố; vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND…

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 16/12/2019 đến hết sáng ngày 17/12/2019)./.