Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Khai mạc kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 04/7/2023, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đã chính thức khai mạc.

z4486063139719_ad026714e815.jpg

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

IMG_0117.jpg 

​Chủ tọa kỳ họp

Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX…

 IMG_0085.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh, Kỳ họp thứ mười ba HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung: Thảo luận, phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động; thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ các dự án trọng điểm; triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND đã ban hành, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến người dân; xử lý các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường…, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các ngành, các cấp. Đồng thời, dự báo tình hình thời gian tới, từ đó có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và nghe các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh, Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét thông qua 23 nghị quyết. Trong đó có 02 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị gồm: Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hà Nam; Nghị quyết xác nhận kết quả phối hợp giải quyết của Thường trực HĐND tỉnh về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 20 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm và các cơ chế - chính sách trong các lĩnh vực: Kế hoạch - đầu tư; tài chính - ngân sách; đất đai, khoáng sản; quy hoạch, đô thị; giáo dục - đào tạo; lao động xã hội. HĐND tỉnh thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; những ý kiến của cử tri tiếp nhận trực tiếp qua đường dây nóng gửi tới kỳ họp; hoạt động chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh và ra Thông báo kết luận về kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. HĐND tỉnh thực hiện việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

 IMG_0109.jpg

 Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 06 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của trung ương và sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh ta đã vượt qua khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định; tốc độ tăng trưởng đạt 6,2%; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác quy hoạch, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến; các dự án trọng điểm được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng và khánh thành. Văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; chất lượng giáo dục được nâng lên, đã tổ chức các kỳ thi an toàn; công tác đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng; các loại dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của Nhân dân ổn định.

06 tháng cuối năm 2023, với mục tiêu: Nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch của năm 2023 được xác định tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ; tập trung hoàn thiện, trình phê duyệt và triển khai Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các chương trình, đề án đề nghị nâng loại đô thị theo quy định. Tổ chức thực hiện chương trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường quản lý thu ngân sách. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính...

IMG_0123.jpg

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. 06 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, hướng dẫn của các cơ quan trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, tổ chức kịp thời kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nghị quyết được ban hành đảm bảo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương, được UBND tỉnh kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thường xuyên giảm sát, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo đưa các nghị quyết phát huy hiệu quả. Hoạt động giám sát chuyên đề được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tập trung vào những cơ chế, chính sách, những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm; sau giám sát, đã ban hành kịp thời Thông báo kết quả giám sát trong đó chỉ rõ những nội dung tồn tại, hạn chế, kiến nghị các cơ quan liên quan tập trung khắc phục, thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, duy trì nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh.

IMG_0138.jpg 

​Đồng chí Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

Tại phiên khai mạc, Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa XIX và kết quả thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; Báo cáo về kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo về công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ mười một đến trước kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu cũng được nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2023; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh quản lý từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách cấp tỉnh, nguồn vượt thu ngân sách năm 2022; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 do cấp tỉnh quản lý; báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vùa và đường hai đầu cầu kết nối ĐT.496 với QL.38B, tỉnh Hà Nam; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND, ngày 14/10/2021 và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND, ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 2); tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thực hiện Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX tiếp tục phiên họp tại hội trường/.

Nga – Hậu