Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười bảy HĐND huyện Thanh Liêm khóa XVIII

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Khai mạc kỳ họp thứ mười bảy HĐND huyện Thanh Liêm khóa XVIII
Sáng ngày 16/12/2020, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười bảy HĐND huyện Thanh Liêm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
IMG_1332.jpg
Đại biểu dự kỳ họp
Dự kỳ họp có ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm; ông Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Bí thư Huy​​ện ủy - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND h​uyện, đại diện các phòng, ban của huyện Thanh Liêm; bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn; đại biểu HĐND huyện khóa XVIII… ​
IMG_1340.jpg
Chủ tọa điều hành kỳ họp

Báo cáo kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của UBND huyện cho thấy: Trong năm 2020, toàn huyện đã hoàn thành và vượt kế hoạch 13/16 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu. Một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,96%; thu ngân sách đạt 116% so với kế hoạch năm; số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 103,7% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,74%. UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 30, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoạt động văn hóa, xã hội  chuyển biến tích cực, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2020, chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2021; báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bảy HĐND huyện. Lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn; tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện đã báo cáo của kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kỳ họp cũng thông qua 11 tờ trình về việc ban hành các nghị quyết; thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn; thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên UBND huyện. 

IMG_1344.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu tại kỳ họp​​

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo nhanh một số kết quả kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh; gợi ý một số nội dung kỳ họp cần tập trung thảo luận, làm rõ như: Các giải pháp tập trung thực hiện, đảm bảo mục tiêu phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý đất đai khoáng sản, xe quá tải trọng, ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực Tây Đáy; đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp, dự án cấp nước sạch, giải quyết đơn thư và các vấn đề cụ thể mà cử tri và Nhân dân trong huyện quan tâm kiến nghị…

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị HĐND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung thảo luận, đánh giá việc tổng hợp, tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đôn đốc việc giải quyết của các cấp, ngành, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống Nhân dân; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, việc tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện./.