Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Khai mạc kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX
Sáng ngày 14/12/2023, Thường trực HĐND huyện Thanh Liêm tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện Thanh Liêm khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

IMG_2923.jpg

Đại biểu dự kỳ họp

Dự kỳ họp có ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Mạnh Dũng - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; ông Đinh Viết Cường - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; lãnh đạo các phòng, ban của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX…

IMG_2931.jpg


Chủ tọa điều hành kỳ họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của UBND huyện Thanh Liêm tại kỳ họp cho thấy: Năm 2023, toàn huyện đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá như thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 110% kế hoạch, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15,43%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,95%; thu nhập bình quân đầu người tăng 4,54%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,48% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38%...

  Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện cũng báo cáo tình hình hoạt động  năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành, Thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. HĐND huyện tiếp tục có nhiều đổi mới, đã hoàn thành cuộc giám sát. Các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm và đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu của cơ quan, đơn vị.

Tại kỳ họp, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện; UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác năm 2023; nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024; Tòa án nhân huyện báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua 14 tờ trình và 14 nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2024 và nghị quyết về thực hiện các chương trình, nhiệm vụ quan trọng khác nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn... Kỳ họp cũng thực hiện các quy trình: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX do chuyển công tác; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện và kiện toàn bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND huyện thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu… Đồng thời, kỳ họp cũng tiến hành thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn./.

Thúy Anh