Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện Thanh Liêm khóa XVIII

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thị xã, Thành phố  
Khai mạc kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện Thanh Liêm khóa XVIII
Sáng ngày 16/7/2020, tại hội trường UBND huyện Thanh Liêm đã khai mạc kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp có ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm; ông Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm; ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cùng đại biểu HĐND huyện Thanh Liêm...

IMG_6928.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng so với cùng kỳ; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã và hoàn thiện hồ sơ xây dựng xã Liêm Phong đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 đạt 6.780 tỷ đồng (42,67% kế hoạch). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 2.282 tỷ đồng (43% kế hoạch năm); thu ngân sách đạt 108% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động y tế, giáo dục, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

IMG_6938.jpg
Đoàn chủ tịch kỳ họp

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2020. HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Tập trung chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện theo tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả; kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề đảm bảo đúng quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề; tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND huyện; giám sát thường xuyên việc tuân thủ pháp luật qua giám sát, kịp thời có các văn bản đôn đốc, đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện; tập trung đôn đốc, giám sát trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cử tri và Nhân dân trong huyện.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện…

IMG_6939.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng phát biểu tại kỳ họp​

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng đề nghị kỳ họp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải đáp kiến nghị của cử tri, góp phần ổn định tình hình, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Liêm đã đạt được trong 6 tháng qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng đề nghị thời gian tới, huyện Thanh Liêm cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, khôi phục phát triển chăn nuôi; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm; tích cực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách xã hội…/.