Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười một HĐND huyện Bình Lục khóa XIX

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Khai mạc kỳ họp thứ mười một HĐND huyện Bình Lục khóa XIX
Sáng ngày 18/12/2019, HĐND huyện Bình Lục tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kỳ họp có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục; ông Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục; ông Trần Xuân Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Lục; ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn cùng các đại biểu HĐND huyện...

IMG_2438.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp HĐND huyện Bình Lục, khóa XIX diễn ra trong 02 ngày 18, 19/12/2019. Kỳ họp xem xét, thảo luận báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019 tình hình kinh tế xã hội của huyện cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, việc tích tụ ruộng đất để xây dựng các mô hình, đề án trong trồng trọt và chăn nuôi được thực hiện tích cực và nhân rộng trên địa bàn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ đề ra, 18/18 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữ vững tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2.935 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 21% so với năm 2018; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 20,5 triệu USD. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách về an sinh xã hội được đảm bảo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao…

IMG_2423.jpg
Chủ tọa kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính ngân sách năm 2019, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2020; Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2019, chương trình nhiệm vụ  năm 2020; Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc huyện tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện khóa XIX; xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của các ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Thông qua các tờ trình về: Ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ban hành Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2020; ban hành Nghị quyết về chương trình hoạt động và hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND năm 2020; ban hành Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; các tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; báo cáo của Ban pháp chế về kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện; báo cáo của ngành Tư pháp và các tờ trình , dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế….

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ dành nhiều thời gian cho việc thảo luận của các tổ đại biểu, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về những nội dung, vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong huyện.

IMG_2443.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà phát biểu chỉ đạo kỳ họp​

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện. Về nhiệm vụ năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung kỳ họp cần tập trung thảo luận, làm rõ: Tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển của tỉnh giai đoạn đến 2020 và những năm tiếp theo; phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường, quy hoạch; giải quyết quyết liệt hiệu quả vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn, chất thải chăn nuôi, môi trường khu, cụm công nghiệp; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa, con người Hà Nam đáp ứng các yêu cầu phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

 Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà yêu cầu các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận, đánh giá việc tổng hợp, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc việc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của cử tri, nhân dân; trách nhiệm, hiệu quả công tác giám sát, đặc biệt là giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân các vị đại biểu HĐND huyện với cử tri và nhân dân; thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử; đồng thời tuyên truyền để cử tri và nhân dân nắm được những chủ trương, khó khăn chung để có sự chia sẻ đồng thuận…/.