Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Khai mạc kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 13/7/2020, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã chính thức khai mạc.

Về dự có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố cùng đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…

IMG_6806.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường lệ nên có khối lượng công việc lớn. Với việc xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết, nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới trong hoạt động giám sát, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

IMG_6802.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. 06 tháng đầu năm 2020, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 17.480,9 tỷ đồng, là tỉnh có mức tăng trưởng cao thứ ba vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 6 toàn quốc. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 4.412,3 tỷ đồng, tăng 2,44% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 52.444,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 4.522,9 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung từng bước được cải thiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

06 tháng cuối năm, tỉnh tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thành gieo cấy lúa Mùa đúng thời vụ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ Đông; nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, có sản phẩm trong năm 2020, doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19; phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động khu công nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách, đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lĩnh vực khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

IMG_6813.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Hà báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 của HĐND tỉnh. Báo cáo nêu rõ: 06 tháng đầu năm 2020, HĐND tỉnh chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra; giám sát, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội. HĐND tỉnh đã hoàn thành 03 cuộc giám sát chuyên đề, đảm bảo đúng thời thời gian, kế hoạch đề ra, đồng thời chú trọng chất lượng các cuộc giám sát, kết quả cụ thể cuộc giám sát. 06 tháng cuối năm, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2020; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; triển khai các cuộc giám sát theo chương trình giám sát năm; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh.

 Cũng tại phiên khai mạc, bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVIII. Lãnh đạo các ngành liên quan báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

IMG_6820.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp​

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, sự nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành; lực lượng vũ trang, cộng đồng, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên 09/27 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt thấp so với kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng phương án xử lý nợ công còn chậm; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đáp ứng yêu cầu… Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cần bàn bạc, quyết định những biện pháp quan trọng để vượt qua khó khăn, khắc phục hiệu quả những tổn tại, hạn chế. Với tinh thần không điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kiên quyết không để “mất đà" phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp để bảo đảm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực hiện các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch; có các giải pháp phát huy hiệu quả và cơ chế để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Buổi chiều, kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phiên họp tại hội trường./.