Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Khai mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 07/12/2020, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã chính thức khai mạc.

IMG_1159.jpg
Các đại biểu dự phiên khai mạc

Về dự có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy-  Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVIII có khối lượng công việc khá lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung mới, quan trọng. Thời gian qua, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung của kỳ họp thứ mười tám. Các đề án, dự thảo Nghị quyết, báo cáo, tờ trình đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm chất lượng để gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh. Để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể tại hội trường, nhất là phiên chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra cần rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

IMG_1148.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trình bày báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự giám sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản vẫn giữ được ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 7,02% so với năm 2019. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.101,8 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 134.012,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2019. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, từ đầu năm đến hết tháng 11/2020 đã thu hút được 72 dự án đầu tư, điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư cho 61 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 792,8 triệu USD và 22.469,5 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 10.141 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

Năm 2021, tỉnh tập trung phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

IMG_1154.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn trình báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐND tỉnh. Trong năm 2020, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh theo tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Ngoài các kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh tổ chức các kỳ họp bất thường nhằm kịp thời xem xét chủ trương, chính sách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; xem xét, thông qua các nghị quyết và ban hành kịp thời, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương; thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội. HĐND tỉnh đã hoàn thành 06 cuộc giám sát chuyên đề, đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra, đồng thời chú trọng chất lượng các cuộc giám sát, kết quả cụ thể cuộc giám sát.

Năm 2021, HĐND tỉnh tập trung khắc phục một số hạn chế, tồn tại, đảm bảo hoàn thành tốt chất lượng chương trình công tác, nhiệm vụ năm 2021 cũng như nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần vào thành tích chung của tỉnh, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại phiên khai mạc, các đại biểu được nghe các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2021, phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Hà Nam; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ 2021; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; công tác của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ  năm 2021; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

IMG_1164.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của địa phương theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị. Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung nguồn lực, tạo điều kiện và môi trường để thúc đẩy phát triển kinh tế số; tiếp tục thực hiện và xây dựng các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo tính bền vững, xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, thương mại dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư...; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực; tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chủ động phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ nghiên cứu và nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn các giải pháp tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2021…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của các hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021./.