Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 02/8/2022, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đã chính thức khai mạc.

DSC_1875.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

DSC_1899.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Thị Yên - Phó Trưởng ban Công tác đại biểu (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội); Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện có một số thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhất là, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cùng với những hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19 để lại. Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các cấp, các ngành, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh với quyết tâm cao, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đã đề ra và phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân, nên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX có khối lượng công việc khá lớn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

DSC_1906.jpg

 Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; song nhờ sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng đạt 21.149,9 tỷ đồng, tăng 9,24%, đứng thứ 7 trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 14 toàn quốc. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng cao. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

6 tháng cuối năm 2022, tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ trọng tậm: Khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, chương trình, đề án, kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh uỷ; tập trung chăm sóc, thu hoạch lúa Mùa, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ Đông; chủ động phòng chống thiên tại trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra; tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, có sản phẩm trong năm 2022; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, đóng góp ngân sách lớn; rà soát, nắm chắc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công cũng như các dự án đầu tư của doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các dự án vi phạm, không thực hiện đúng cam kết đầu tư…

DSC_1909.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn trình báo cáo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, tổ chức kịp thời các kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung cấp bách thuộc thẩm quyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo đưa các nghị quyết phát huy hiệu quả. Hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường, tập trung vào những cơ chế, chính sách, những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; duy trì nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND, các ban, đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh.

6 tháng cuối năm 2022, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; tập trung khắc phục một số hạn chế, tồn tại, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo hoàn thành tốt nhất chương trình công tác, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề, cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên khai mạc, Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh, khóa XIX; báo cáo kết quả tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh, khóa XIX; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

DSC_1920.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng trình bày một số tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Đại biểu cũng được nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về:  Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa kênh CG2, CG4 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, kiên cố hóa kênh CG5 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ QL38 đến Khu đại học Nam Cao (đoạn từ K1+200 đến K2+420 đường 68m); kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án và giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư cho những dự án đã có chủ trương và quyết định đầu tư trước năm 2015, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội lớn và một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng; điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh; bổ sung nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023; phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúc, dự án chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50ha bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam…