Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 09/5/2022, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Đến dự có ông Bùi Văn Hoàng  - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Văn Bản - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo HĐND các huyện, thị xã, thành phố...
IMG_0013.jpg

Đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn

Trong 3 ngày, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 11/5/2022, các học viên được bồi dưỡng kiến thức theo kỹ năng dành cho đại biểu HĐND với 06 chuyên đề liên quan như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát, phát triển năng lực của đại biểu HĐND cấp huyện, xã thực thi nhiệm vụ; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, xã; thẩm tra của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
IMG_0010.jpg

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng đề nghị các đại biểu nghiên cứu chuyên sâu tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng thực hiện, từ đó rút kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động của mình thời gian tới. Đồng thời, mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức, trau dồi thêm nhiều kỹ năng hoạt động từ trong thực tiễn công tác và trong mối quan hệ gắn bó với cử tri.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các đại biểu HĐND cấp huyện trang bị, củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử; xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân./.​