Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai trương trực tuyến toàn quốc hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chín...

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Khai trương trực tuyến toàn quốc hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Sáng ngày 19/8/2020, Văn phòng Chính phủ tổ chức khai trương trực tuyến toàn quốc hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

IMG_7737.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Phát biểu khai mạc, ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: Với quyết tâm cao cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, hành động và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Sau gần một năm khẩn trương triển khai xây dựng, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn đã kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hiện đã có 101/200 chỉ tiêu báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được các bộ, cơ quan kết nối, cung cấp dữ liệu trên hệ thống; bước đầu xây dựng 07 chuyên mục thông tin, 25 kết nối trực tuyến theo thời gian với nhiều thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành.

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được hình thành từ hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, địa phương phục vụ thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trên cơ sở thông tin, dữ liệu số được hiển thị trực quan; cho phép theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội giao, các chỉ tiêu Chính phủ giao bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, cơ quan hành chính nhà nước các cấp được khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin báo cáo trên hệ thống theo phân cấp quản lý. 

Tại điểm cầu Chính phủ, các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại lễ khai trương, các đại biểu đã trải nghiệm hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm giới thiệu về giao diện, các hợp phần, tính năng và chức năng, ý nghĩa của hệ thống, hiển thị thông tin và kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương…

78956.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị​​

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan và cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia đã nỗ lực đưa hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ đi vào hoạt động. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia, vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số gắn với dịch vụ công trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; thông tin dữ liệu được cung cấp theo tiêu chuẩn hoạt động trên hệ thống cần được thống nhất, thông suốt đem lại hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; hướng tới xây dựng hệ thống thông chia sẻ liên thông, tương tác trong nước, khu vực và quốc tế..../.