Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý người về từ vùng có dịch, người bị sốt, ho, cảm cúm để phòng, chống ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý người về từ vùng có dịch, người bị sốt, ho, cảm cúm để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1323/UBND-KGVX về việc khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý người về từ vùng có dịch, người bị sốt, ho, cảm cúm để phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại đây.​/.