Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Khối các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký giao ước thi đua năm 2019
Chiều 17/4, Khối thi đua các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2019.
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách Khối thi đua các DN trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng (TĐKT) tỉnh và các DN trong khối.
truong_quoc_huy-19_02_59_581.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện đơn vị trong khối đã đánh giá kết quả công tác TĐKT năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019, quyết định và quy chế hoạt động về công tác TĐKT; các tiêu chí thi đua, phương thức chấm điểm, bình xét khen thưởng của khối năm 2019; phân công trưởng khối thi đua theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh(SXKD).
Bám sát định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của khối, đại diện các DN trong khối thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với một số nội dung chủ yếu: Thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về “đổi mới công tác TĐKT”, Luật TĐKT, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên doanh, liên kết trong SXKD và tiêu thụ sản phẩm.
Cùng đó, tích cực tham gia 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Xây dựng nông thôn mới; DN Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong DN. Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Cùng với thực hiện tốt công tác TĐKT, các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh hoạt động củng cố, thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể theo tinh thần Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị định 98 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, DN văn hóa, đoàn thể vững mạnh.
ky_giao_uoc-19_02_59_472.jpg
Đại diện các đơn vị trong khối ký giao ước thi đua năm 2019.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong khối bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm của khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức, bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động; phát triển kinh tế bền vững, đổi mới công nghệ, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
Theo baohanam.com.vn