Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam
Hà Nam nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ với vị trí địa lý, sự đa dạng về đất đai, địa hình và thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu thuỷ văn thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ văn hóa, có khả năng tiếp nhận và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ. Hạ tầng kinh tế - xã hội đã phát triển của Hà Nam là những yếu tố tích cực để phát triển một nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp tiên tiến và đa dạng, cả về chăn nuôi và trồng trọt, lâm nghiệp và thủy sản.