Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy ký kết giao ước thi đua
Sáng 9/4, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện trưởng, phó khối thi đua (Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Hà Nam) và đại diện các đơn vị trong khối đã thông qua dự thảo chương trình hoạt động của khối, công bố đăng ký thi đua và thảo luận chương trình hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị năm 2019. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo tiêu chí thi đua, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT).
pho_bi_thu-10_25_33_452.jpg
Đồng chí  Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo phụ trách khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị​​

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị trong khối chủ động nghiên cứu, xác định rõ tiêu chí, quy chế thi đua đảm bảo cụ thể, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Cùng đó, phát động các nội dung, (PTTĐ) theo hướng đảm bảo thực chất, thu hút, động viên sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

"Việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân phải đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tránh hình thức, qua đó tạo động lực để các đơn vị nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao." Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Hưởng ứng phát động PTTĐ năm 2019 của trưởng khối, đại diện 10 đơn vị đã ký giao ước, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của khối và hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Theo đó, nội dung trọng tâm PTTĐ của khối được xác định: Thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác TĐKT; Thực hiện tốt PTTĐ yêu nước ở mỗi đơn vị với những tiêu chí thi đua rõ ràng, phương thức bình xét minh bạch; Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả giờ làm việc; Tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội; Nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của đội ngũ CBCCVC, chủ động xây dựng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT; Các đoàn thể chính trị- xã hội động viên CBCCVC tích cực tham gia tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy PTTĐ chung của đơn vị; Nâng cao chất lượng công tác TĐKT, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

ky_ket-10_25_33_341.jpg
Đại diện các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đại diện các đơn vị cũng đã cam kết và biểu thị quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả PTTĐ và công tác TĐKT; Duy trì, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó các thành viên cùng nhau đẩy mạnh PTTĐ yêu nước, tích cực thực hiện các giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và của khối, phấn đấu 100% đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Theo baohanam.com.vn