Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối Thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2024

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Khối Thi đua các Ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2024
Sáng 3/1/2024, Khối Thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách khối thi đua dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Khối thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2024
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị và của khối thi đua.

Cụ thể: Tích cực triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được cấp ủy giao.

Khối thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng đó, các hoạt động thi đua của các cơ quan, đơn vị trong khối có nhiều nét nổi bật, rõ nét; cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đã tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình, trách nhiệm vào các PTTĐ như: Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát dâng Đảng” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, trong đó có nhiều cơ quan đạt nhiều thành tích cao như Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy…; phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mặt khác, công tác TĐKT cũng được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của CBCCVC và người lao động (NLĐ) góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phong trào thi đua (PTTĐ) của khối.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác TĐKT, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Khối thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2024
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  Trưởng Khối thi đua năm 2023 phát biểu điều hành hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo phụ trách khối thi đua biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được trong công tác TĐKT của các đơn vị trong khối, đồng thời đề nghị năm 2024 các cơ quan, đơn vị tiếp tục đoàn kết, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong CBĐV, CCVC và NLĐ trong các cơ quan, đơn vị về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác TĐKT; những điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2024; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cùng đó, thi đua thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đổi mới tư duy, phong cách, lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường tinh thần phối hợp nâng cao chất lượng tham mưu trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Nâng cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ CBCCVC và NLĐ.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, xác định rõ tính hiệu quả. Mặt khác, tổ chức thực hiện có hiệu quả PTTĐ và công tác TĐKT tại đơn vị; nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với PTTĐ của Khối; duy trì và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong Khối; xây dựng giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; phấn đấu 100% thành viên của Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Khối thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2024
Ban tổ chức hội nghị tặng hoa chúc mừng các đơn vị trưởng, phó khối thi đua năm 2024.

Tại hội nghị các đơn vị trong khối đã thảo luận, suy tôn các đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh; giới thiệu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh làm phó khối thi đua năm 2024.

 Nguyễn Hằng

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/khoi-thi-dua-cac-ban-xay-dung-dang-va-co-quan-truc-thuoc-tinh-uy-trien-khai-nhiem-vu-thi-dua-nam-2024-111403.html