Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Kinh tế ngành sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Khối thi đua Kinh tế ngành sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
Chiều ngày 10/8/2022, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Khối thi đua Kinh tế ngành tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

z3633603519742_d84a7889df7d.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phụ trách khối; ông Trần Văn Kiên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh - Trưởng Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2022; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên trong khối; bà Bùi Thị Thanh Nhàn - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ…

Trong 06 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo sở, ngành của các đơn vị trong Khối đã chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thi đua, Khen thưởng triển khai các hoạt động thi đua phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, của từng đơn vị trong Khối. Toàn khối hoàn thành 44/90 nhiệm vụ trọng tâm, đạt 49% nhiệm vụ đăng ký. Các nhiệm vụ được triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ so với kế hoạch đã xây dựng.

Lĩnh vực quản lý các khu công nghiệp: Các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được 21 dự án đăng ký mới trong đó có 09 dự án FDI và 12 dự án đầu tư trong nước, điều chỉnh 76 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 304,867 triệu USD và 3.182,237tỷ đồng.

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, quyết định, nghị quyết (Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh Hà Nam…). Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện ích, giá cả phù hợp. Tổng số thuê bao điện thoại đạt khoảng 897.000 thuê bao; tổng số thuê bao internet băng rộng cố định đạt khoảng 160.000 thuê bao. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, dịch vụ công mức độ 4 đạt 60%; 100% thủ tục hành chính các cấp được đăng tải trên cổng thông tin điện tử…

Lĩnh vực Công Thương: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 44,9% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 50,4% kế hoạch năm; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 58,3% kế hoạch năm.

Lĩnh vực Xây dựng: Đã thẩm định quy hoạch phân khu xây dựng đô thị Thái Hà đến năm 2030; thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị tại địa bàn các xã Tân Sơn, Lê Hồ, huyện Kim Bảng; điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung đô thị Nhân Mỹ; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí thể dục thể thao (sân golf) tại các xã Liên Sơn, Thi Sơn, huyện Kim Bảng (KB-PK01.21); thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng (Outlet) và Khu nhà ở tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý; quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Thái Hà - Giai đoạn II; đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch tổng mặt bằng khu Thiết chế công đoàn...

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3718/KH-UBND ngày 31/12/2021 triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025. Trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: số 26/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Hà Nam; số 27/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 về một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025…

Lĩnh vực Giao thông Vận tải: Tăng cường công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt; duy trì hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý vận tải, phương tiện, người lái; cấp đổi, cấp mới 3.688 giấy phép lái xe các loại; kiểm tra, lập biên bản làm việc đối với 09 tổ chức vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ: Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh và tổ chức họp hội đồng nghiệm thu 11 nhiệm vụ. Trình UBND tỉnh danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện năm 2022. Hoàn thiện các thủ tục đăng ký tuyển chọn, mở hồ sơ các nhiệm vụ trong danh mục 2022. Hoàn thiện hồ sơ và thanh lý hợp đồng 03 nhiệm vụ; đôn đốc các nhiệm vụ đến hạn nghiệm thu 17 nhiệm vụ.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đạt được những kết quả tích cực với tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 4.636,8 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 55% kế hoạch; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 97,75%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ công trình nước sạch tập trung là 86,5%. Đến nay toàn tỉnh có 19/83 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng: Với nhiệm vụ nhận ủy thác quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đã bám sát kế hoạch, tiến độ của từng dự án; tham mưu, tư vấn cho các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Lũy kế giá trị đã hoàn thành: 9,3/25,3 tỷ đồng, đạt 36,8% tổng giá trị hợp đồng ủy thác.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Khối thi đua Kinh tế ngành cũng quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo do các tổ chức chính trị - xã hội phát động…

06 tháng cuối năm 2022, Khối thi đua Kinh tế ngành tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao của từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị trong Khối; rà soát, đánh giá tính khả thi trong triển khai thực hiện, từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị trong khối đã đăng ký thực hiện năm 2022; phát động nội dung thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh năm 2022…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, thảo luận về kết quả công tác thi đua 06 tháng đầu năm của khối; đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các phong trào thi đua của từng đơn vị thành viên và của khối…

 z3633606027294_992859e10935.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng ghi nhận, biểu dương kết quả thi đua của Khối thi đua Kinh tế ngành. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong khối cần chú ý xây dựng văn hóa công sở; nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hạn chế, tạo động lực để từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; quan tâm làm tốt công tác cải cách hành chính. Các đơn vị cần bám sát vào các tiêu chí thi đua để thực hiện nhiệm vụ; quan tâm nâng cao chất lượng 10 nội dung trọng tâm đã đăng ký thi đua; có kế hoạch xây dựng mô hình điểm và nhân rộng trên các lĩnh vực…


Tin liên quan