Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Sáng ngày 11/12/2019, Khối thi đua Kinh tế ngành (KTĐKTN) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Về dự có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo Phụ trách KTĐKTN; ông Đặng Trọng Thắng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Trưởng KTĐKTN năm 2019;  ông Đinh Văn An - Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng KTĐKTN năm 2019; bà Lê Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ); lãnh đạo các sở, ngành trong khối...

IMG_2400.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, phong trào thi đua của khối đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các lĩnh vực, nội dung các phong trào đã bám sát chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt gieo cấy lúa Đông Xuân, lúa Mùa và vụ Đông 2019; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, phát triển đàn gia cầm, phòng chống úng, hạn... Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 tăng 1,7% so với năm 2018; toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực công thương đạt nhiều kết quả quan trọng; đã làm tốt công tác khuyến công quốc gia, quản lý cụm công nghiệp, công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh xăng dầu… Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 108.500 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 25.580 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt trên 3.100 triệu  USD. Trong năm các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút thêm được 54 dự án (40 dự án FDI, 14 dự án trong nước), nâng tổng số dự án đang đầu tư tại các khu công nghiệp lên thành 398 dự án; giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt trên 93.000 tỷ đồng, thu ngân sách của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt trên 3.700 tỷ đồng. Các chỉ tiêu của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đều đạt, vượt kế hoạch. Trong năm, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật, 03 chỉ thị và nhiều kế hoạch về lĩnh vực thông tin truyền thông … Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đạt nhiều kết quả khả quan về: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, quan trắc môi trường… Lĩnh vực Giao thông Vận tải đã tập trung giải quyết tốt các thủ tục đầu tư, tích cực khai thác các nguồn vốn, đôn đốc quyết liệt tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công tác công trình, dự án; phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Lĩnh vực Xây dựng đã làm tốt công tác thẩm định hồ sơ, cấp phép xây dựng; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị… Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học công nghệ… Cùng với đó, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được các sở, ngành trong khối đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện toàn diện trên 07 nội dung, tập trung cao vào cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục, cải tiến quy trình giải quyết, giảm thời gian giải quyết. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và thực hiện các phong trào từ thiện cũng được triển khai hiệu quả.

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2020, các đơn vị trong KTĐKTN chủ động xây dựng 10 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp phấn đấu hoàn thành trước thời hạn; tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung thi đua phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức và lao động thi đua, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong khối...

IMG_2428.jpg

Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo Phụ trách KTĐKTN phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến ghi nhận, biểu dương kết quả thi đua của KTĐKTN. Để phong trào thi đua của khối đạt hiệu quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong khối cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vục; bám sát chủ đề, phương châm hành động của UBND tỉnh, gắn các phong trào với chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hạn chế, tạo động lực để từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ) công bố bảng điểm năm 2019 của các đơn vị trong khối. 07 đơn vị được nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01đơn vị được nhận danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; các đơn vị trong khối bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2019, trong đó bầu 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 02 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND tỉnh…

IMG_2435.jpg

Ông Đặng Trong Thắng tặng hoa chúc mừng trưởng, phó KTĐKTN năm 2020

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đề cử Sở Công Thương là Trưởng khối, Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó khối năm 2020./.