Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều ngày 27/12/2021, Khối thi đua Kinh tế ngành (KTĐKTN) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

IMG_0914.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lãnh đạo phụ trách KTĐKTN; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng KTĐKTN năm 2021; ông Đỗ Hồng  Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ngành trong khối...

Năm 2021, phong trào thi đua của khối đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các lĩnh vực. Nội dung các phong trào đã bám sát chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị. Cụ thể: Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành quản lý, làm tốt công tác cải cách hành chính, thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lĩnh vực Công Thương đạt nhiều kết quả quan trọng; mặc dù do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng cao… Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước cả năm đạt 150.764 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước cả năm đạt 31.502 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu ước cả năm đạt trên 3.720 triệu  USD. Trong năm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút thêm được 32 dự án đăng ký mới (18 dự án FDI, 14 dự án trong nước), nâng tổng số dự án đang đầu tư tại các khu công nghiệp lên thành 484 dự án; giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt trên 120.000 tỷ đồng, thu ngân sách của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt trên 5.200 tỷ đồng. Các chỉ tiêu của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đều đạt, vượt kế hoạch: Tổng số thuê bao điện thoại đạt 896 thuê bao; số máy điện thoại bình quân/100 dân là 105 thuê bao; tổng số thuê bao Internet băng rộng cố định 142.000 thuê bao; cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử theo đúng lộ trình, mục tiêu của Chính phủ… Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đạt nhiều kết quả khả quan về quản lý đất đai và đo đạc bản đồ; tham mưu với tỉnh ban hành nhiều quyết định, đề án thúc đẩy phát triển hơn nữa các lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Lĩnh vực Giao thông Vận tải đã tham mưu các văn bản quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực… Lĩnh vực Xây dựng đã làm tốt công tác thẩm định hồ sơ, cấp phép xây dựng; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị… Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học công nghệ…

Các phong trào thi đua được xây dựng với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả, phát huy vai trò làm đòn bẩy thúc đẩy thực thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao của từng ngành, từng lĩnh vực.

 IMG_0915.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng ghi nhận, biểu dương kết quả thi đua của KTĐKTN. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong khối cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thi đua khen thưởng; nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hạn chế, tạo động lực để từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao…

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2021, trong đó bầu 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông); 02 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ).

 IMG_0918.jpg

Đơn vị trưởng KTĐKTN năm 2021 tặng hoa chúc mừng trưởng, phó KTĐKTN năm 2022

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đề cử Ban Quản lý các khu công nghiệp là Trưởng khối, Sở Thông tin và Truyền thông là Phó khối năm 2022./.