Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024
Chiều 29/12, Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự thảo báo cáo và các tham luận tại hội nghị nêu rõ: năm 2023, công tác TĐKT của Khối thi đua nội chính đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ công chức, viên chức (CB,CC,VC) đã phát huy tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua.

Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Với quyết tâm thi đua, 9 đơn vị trong Khối thi đua nội chính đã chung sức, đồng lòng, quyết liệt trong hành động, có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang tính bước ngoặt, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Theo đó nhiều nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, khâu yếu, những vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ đều được tập trung tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Do đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra "đột xuất, bất ngờ”, không để xảy ra "điểm nóng". Công tác điều tra, kiểm sát, truy tố, xét xử, thực thi pháp luật không để oan, sai, sót, lọt tội phạm; công tác quản lý thị trường, thi hành án, thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, quản lý nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... đều đạt kết quả cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được nâng cao rõ rệt; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CB,CC,VC, chiến sĩ được nâng lên.

Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2024, khối thi đua nội chính tỉnh xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của CB,CC,VC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực thi công vụ. Quyết liệt thực hiện hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo đạt kết quả cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh.

Tham mưu triển khai hiệu quả các tiện ích của Đề án 06 để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, trong đó tập trung vào số hóa, làm giàu và kết nối dữ liệu; tăng cường bảo vệ dữ liệu; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công, tiện ích để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối nội chính năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp trọng tâm, xây dựng chỉ tiêu sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vị chính trị của khối năm 2024.

Khối thi đua Nội chính triển khai nhiệm vụ năm 2024
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh bàn giao vai trò trưởng Khối thi đua nội chính năm 2024 cho Sở Tư pháp, phó Khối cho Cục quản lý thị trường.

Nhân dịp này, các đơn vị trong Khối thi đua nội chính đã tổ chức chấm điểm, bỏ phiếu suy tôn đơn vị Thanh tra tỉnh nhận danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2023; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh đã bàn giao vai trò trưởng Khối thi đua năm 2024 cho đơn vị Sở Tư pháp, phó Khối thi đua cho Cục Quản lý thị trường và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho  9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khối nội chính năm 2023./.

​Trần Ích

Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/khoi-thi-dua-noi-chinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2024-111311.html