Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối tư tưởng - văn hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II

Tin theo lĩnh vực Văn hóa, xã hội  
Khối tư tưởng - văn hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II
Chiều ngày 08/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả công tác khối tư tưởng- văn hóa quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2021. Ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà Báo tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Phòng PA03 (Công an tỉnh); Trưởng Phân xã Hà Nam; Phóng viên Báo Nhân dân, phóng viên Tạp chí Kinh tế nông thôn thường trú tại Hà Nam…

Quý I/2021, các đơn vị trong khối tư tưởng - văn hóa đã tích cực, chủ động phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra sai sót về tư tưởng chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chương trình; ưu tiên thỏa đáng về dung lượng, thời lượng, tập trung khai thác, phản ánh thông tin về những sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật trong năm 2020, định hướng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh trong năm 2021, phản ánh không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công tác văn hóa, thông tin, văn học, nghệ thuật được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm các yêu cầu trong điều kiện tăng cường phòng, chống dịch… 

IMG_3440.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm những mặt tích cực, những khó khăn, tồn tại về thực hiện nhiệm vụ trong quý I; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm phối hợp, thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong quý II đảm bảo yêu cầu toàn diện, kịp thời, hiệu quả, khách quan.

IMG_3431.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hải Long triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021

Quý II/2021, Khối tư tưởng - văn hóa thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền sâu đậm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử và cử tri, các quy định về bầu cử, thể thức bầu cử, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp… phản ánh không khí thi đua sôi nổi, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhấn mạnh những nội dung cơ bản, quan trọng, định hướng lớn trong nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phản ánh những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác; quan tâm tuyên truyền về thực hiện công tác giáo dục truyền thống địa phương, về chủ trương, quan điểm, giải pháp giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, kết quả phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II/2021. Đồng thời, tiếp tục tập trung tuyên truyền về tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa Liềm vàng" lần thứ VI năm 2021.../.