Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Không tụ tập xem bóng đá, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Không tụ tập xem bóng đá, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh luôn thường trực; thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19, ngày 09/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc không tụ tập xem bóng đá, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh điện:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh. Triển khai ngay Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 của Bộ Y tế, nhất là không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người và phải tiếp tục thực hiện nghiêm 5K. Đặc biệt, quán triệt, yêu cầu không được tiếp xúc giữa những người đang thực hiện cách ly trong các khu cách ly tập trung, trong khu vực dân cư phong tỏa, cách ly tại nhà, cách ly tại nơi lưu trú, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở khám, chữa bệnh để tránh lây nhiễm chéo, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các khu cách lý tập trung, trong khu vực phong tỏa, trong cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là thời điểm đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia các giải đấu. Siết chặt quản lý các trường hợp F1; tăng cường giám sát phòng, chống dịch của các hộ gia đình có người là F1, F2, người đang cách ly tại nhà.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, chịu trách nhiệm việc thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT​ ngày 07/6/2021 và các văn bản phòng, chống dịch có liên quan./.